Σωματεία Κυθήρων

 

 


1)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΤΘ.48 Χώρα, Κύθηρα 80100, τηλ.2736031718, www.photokythera.com

 

2)ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Χώρα Κύθηρα

3)ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμός Κύθηρα

4)ΧΟΡΩΔΙΑ «ΚΕΥΘΟΣ»
Λειβάδι, Κύθηρα

5)ΕΞ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ποταμός, Κύθηρα

6)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΤΑΤΩΝ «Η ΜΥΡΤΙΑ»
Μητάτα, Κύθηρα

7)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ «Η ΠΡΟΚΟΠΗ»
Κάλαμος, Κύθηρα

8)ΕΞ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ
Καρβουνάδες, Κύθηρα

9)ΕΞ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ
Λειβάδι, Κύθηρα

10)ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ»
Αγία Πελαγία, Κύθηρα

11)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΑΡΑΔΙΚΩΝ «Η ΒΡΥΣΗ»
Βιαράδικα, Κύθηρα

12)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΒΛΕΜΟΝΑ «Ο ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ»
Αβλέμονας, Κύθηρα

13)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΤΣΙΩΤΩΝ «ΤΑ ΦΡΑΤΣΙΑ»
Φράτσια, Κύθηρα

14)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΤΣΙΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Πιτσινάδες, Κύθηρα

15)ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΙΑΚΟΦΤΙ»
Διακόφτι, Κύθηρα