Σωματεία Παξών

1)Πολιτιστικός Σύλλογος Παξών
ιδρύθηκε στης 7 Μαΐου 1975 με την αρχική ονομασία "Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Παξών" και με έδρα την πρώτευσα του νησιού το Γαϊ. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε από την αναγκαιότητα για συλλογική έκφραση του προβληματισμού και της δράσης των κατοίκων του νησιού οι οποίοι θέτουν σαν σκοπό τους την μελέτη και προώθηση των πολιτιστικών κοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων που αφορούν στους Παξίους σε άμεση σχέση με τα γενικότερα προβλήματα του τόπου

2)Φιλαρμονική του Δήμου Παξών

www.paxi.gr