Δωρεές

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία  με νομική μορφή, στηρίζεται  στις ετήσιες συνδρομές των μελών της  και τις χορηγίες – δωρεές που βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών της.

Για το λόγο αυτό  κάθε πρωτοβουλία για οικονομική υποστήριξη  συντελεί στην επιτυχία της.

 

Ευχαριστούμε θερμά  για την ευγενική χορηγία τους:

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία στην

ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε. στις 3 Μαρτίου 2012 τους:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική χορηγία στην παρουσίαση του ιστορικού μυθιστορήματος

του Γιώργου Καπράνου "Δεν έχω τίποτα άλλο να πω...",  την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013:


 


 

 

 

 

 


Ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σε τοπικές γεύσεις από την Κέρκυρα στην παρουσίαση

του βιβλίου "Ο Νιοράντες" στις 25/1/2017 στην αίθουσα Έλευσις & Υδράνη στο Γκάζι.

 

 

Κράτα το