Αίτηση συμμετοχής

Συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση, δηλώνετε ότι τα στοιχεία που συμπληρώνετε είναι ακριβή και αληθή και διαθέτετε τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και υπεύθυνη δήλωση ταυτοποίησης), εφόσον σας ζητηθούν και μόνο στην περίπτωση, που χρειαστεί να παραλάβετε το δώρο σας, από την Ένωση Επτανησίων Ελλάδας.


Στηρίζουμε τα όνειρα των νέων
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.